1. HOME
 2. »
 3. TRHY
 4. »
 5. ENERGETIKA
 6. »
 7. VÝROBA ENERGIE

VÝROBA ENERGIE

Systémy výroby energie sú rozmanité a náročné. Celá infraštruktúra – od najmenšej matice vo veternej turbíne až po najväčšiu plochu vodíkového palivového systému, potrubí alebo nádrží – vyžaduje tú najvyššiu ochranu proti korózii, nečistotám, UV žiareniu a chemickým, mechanickým alebo iným vplyvom prostredia. Spoločnosť Helios ako systémový dodávateľ ponúka vhodný náterový systém na ochranu rôznych dielov a objektov vo veľmi odlišných prostrediach. Sme odborníci na špecializované produkty – od našich osvedčených elektroizolačných lakov až po inovatívne náterové systémy s obsahom zinkových mikrolamiel.

NAJVYŠŠIA OCHRANA I PRE TIE NAJMENŠIE DIELY

I tie najmenšie skrutky a matice vo veterných elektrárňach vyžadujú tú najvyššiu ochranu proti korózii. Náš špeciálny náterový systém s obsahom zinkových mikrolamiel REMCOR ponúka najvyššiu ochranu proti korózii pri minimálnej hrúbke vrstvy a ďalší vlastnosti šité na mieru.

Wind_Turbine
Solar_Panel
Bolts

OSVEDČENÉ NÁTEROVÉ SYSTÉMY

 • Náterové hmoty s ultravysokým obsahom pevných látok
 • Rozpúšťadlové náterové hmoty
 • Vodou riediteľné náterové hmoty
 • Práškové náterové hmoty
 • Remsolar – nátery spodných vrstiev fotovoltických panelov
 • Elektroizolačné laky
 • Nátery REMCOR na báze zinkových mikrolamiel
 • Korózia pod izoláciou (CUI)

VÝHODY PRODUKTU

 • Odolnosť proti UV žiareniu
 • Vysoká ochrana proti korózii
 • Chemická odolnosť