1. HOME
  2. »
  3. JURIDISKS PAZIŅOJUMS

JURIDISKS PAZIŅOJUMS

Šajā tīmekļa vietnē ir informācija par “Helios TBLUS d.o.o.” un ar to saistītajiem uzņēmumiem, to darbību un to izstrādājumiem. Paziņojums attiecas uz visiem, kuri apmeklē šo tīmekļa vietni; lūdzam to rūpīgi izlasīt. Izmantojot tīmekļa vietni www.helios-industrialcoatings.com, lietotājs apstiprina savu piekrišanu ar šeit norādītajiem nosacījumiem.

Vispārīgi noteikumi un nosacījumi (Angļu)
HELIOS TBLUS d.o.o – General terms and conditions

Uzņēmuma dati

Uzņēmuma nosaukums: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Īsais uzņēmuma nosaukums: Helios TBLUS d.o.o.
Reģistrācijas numurs: 5043212000
Nodokļu maksātāja numurs: SI 45984794
Ieraksta numurs: 10447300, Companies Register, District Court in Ljubljana
Galvenais birojs: Količevo
Uzņēmuma adrese: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefons: +386 (0)1 722 40 00
Fakss: +386 (0)1 722 41 10
Kontaktinformācija: Kontaktinformācija

 

Juridiska informācija

Visas tiesības paturētas. Paziņojums attiecas uz tīmekļa vietnes www.helios-industrialcoatings.com mājaslapu un visām tās apakšlapām. Visa informācija un materiāli (teksts un attēli) tīmekļa vietnē www.helios-industrialcoatings.com ir aizsargāti ar autortiesībām un saistītajām tiesībām un/vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas pieder “Helios TBLUS d.o.o.” un/vai ar to saistītajiem uzņēmumiem. Lietotāji var izmantot tīmekļa vietni www.helios-industrialcoatings.com tikai savām personīgajām, nekomerciālajām vajadzībām. Tīmekļa vietnes www.helios-industrialcoatings.com izmantošana jebkādā citā veidā, sevišķi komerciālos nolūkos, ir aizliegta.

Ierobežota informācijas un materiālu izmantošana

Visa informācija un materiāli (teksts un attēli), kas publiskoti tīmekļa vietnē www.helios-industrialcoatings.com, var tikt reproducēti tikai nekomerciāliem nolūkiem, ievērojot visus brīdinājumus par autortiesībām un saistītajām tiesībām un/vai rūpnieciskajām īpašuma tiesībām. Norādītās informācijas un materiālu kopēšana, reproducēšana vai citāda izplatīšana komerciāliem nolūkiem bez rakstiska “Helios TBLUS d.o.o.” un/vai ar to saistīto uzņēmumu pilnvarojuma nav atļauta.

Katra šajā tīmekļa vietnē ievietotā materiāla pilnīga vai daļēja reprodukcija jāmarķē ar “Helios TBLUS d.o.o.” zīmi atbilstoši noteikumiem par korporatīvo identitāti – visas tiesības paturētas.

Tīmekļa vietne www.helios-industrialcoatings.com arī satur informāciju no trešajām pusēm un saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, par kuru saturu “Helios TBLUS d.o.o.” nav atbildīgs un nevar sniegt nekādas garantijas attiecībā uz tām. “Helios TBLUS d.o.o.” neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par minēto saistīto tīmekļa vietņu apmeklēšanu un izmantošanu.

“Helios TBLUS d.o.o.” var jebkurā laikā mainīt šo juridisko paziņojumu un tas lietotājiem būs saistošs aktuālajā versijā, tāpēc lietotajiem ieteicams rūpīgi iepazīties ar paziņojuma saturu, katru reizi apmeklējot tīmekļa vietni www.helios-industrialcoatings.com. Tīmekļa vietnes www.helios-industrialcoatings.com izmantošana pretēji šeit minētājiem noteikumiem ir aizliegta. Lietotājs, kurš izmanto tīmekļa vietni www.helios-industrialcoatings.com pretēji šeit minētajiem noteikumiem, ir pilnībā atbildīgs par savām darbībām.

 Ierobežota atbildība

Visa informācija un materiāli tīmekļa vietnē www.helios-industrialcoatings.com ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem. “Helios TBLUS d.o.o.” apņemas sniegt precīzus, aktuālus un pilnīgus datus tīmekļa vietnē www.helios-industrialcoatings.com, taču nevar garantēt to precizitāti un pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību saistībā ar šo jautājumu.

Lietotāji izmanto tīmekļa vietni www.helios-industrialcoatings.com un šajā tīmekļa vietnē publiskoto saturu uz savu atbildību. Ne “Helios TBLUS d.o.o.”, ne arī kāda cita juridiska vai fiziska persona, kura piedalījusies vai turpina sadarboties šīs tīmekļa vietnes veidošanā, izstrādē un atjaunināšanā, nav atbildīga par nekādu kaitējumu, kas varētu rasties, piekļūstot, izmantojot vai nespējot izmantot informāciju šajās tīmekļa vietnēs, kā arī par jebkāda veida kļūdām vai izlaidumiem tās saturā.

“Helios TBLUS d.o.o.” nav atbildīgs par kaitējumu (ieskaitot vīrusu izraisītu), kāds lietotājam varētu rasties viņa programmatūrā, mobilajā tālrunī vai jebkurā citā ierīcē un/vai lietojumprogrammā, kura izmantota, lai piekļūtu minētajai tīmekļa vietnei, www.helios-industrialcoatings.com tīmekļa vietnes apmeklēšana vai izmantošanas dēļ. Turklāt “Helios TBLUS d.o.o.” nav atbildīgs par jebkāda cita veida kaitējumu, kāds varētu būt nodarīts, tīmekļa vietnes www.helios-industrialcoatings.com izmantošanas dēļ vai tāpēc, ka nav bijis iespējams to izmantot. “Helios TBLUS d.o.o.” patur tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas tīmekļa vietnē www.helios-industrialcoatings.com jebkādā veidā un neatkarīgi no iemesla, nebrīdinot iepriekš, kā arī neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām sekām, ko izraisījušas šādas izmaiņas.